Breaking News


ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေျဖရမည့္စာေမးပြဲ


Loading...


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ အဓိကစာေမးပြဲႀကီးႏွစ္ခုေျဖဆိုရပါေတာ့မည္။ အဆုိပါစာေမးပြဲႀကီး ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါက ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈမ်ား တစ္ခဲနက္ရရွိမည္ျဖစ္သလို က်႐ံႈးခဲ့ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပံုရိပ္ကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးႀကီး ဆံုး႐ံႈးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ယင္းမွာ ျပည္သူမ်ား အံ့ၾသတုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့သည့္ ရက္စက္လွသည့္ လူသတ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပတၱျမားၿမိဳ႕ သစ္မွ ေလးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေသာ္ အေရွ႕ရြာမွ သံုးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈတို႔ကို က်ဴးလြန္္ခဲ့သည့္တရားခံ မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က အျမန္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္၊ မယူ ႏုိင္ဆိုေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ရက္တစ္ရာစီမံခ်က္၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး စသည့္ေခါင္းစဥ္ မ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚေနသည့္ အစိုးရသစ္လက္ ထက္ ငါးလအတြင္း ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေလးေလာင္္းၿပိဳင္လူသတ္မႈႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္မႈမ်ားက အစိုးရသစ္၏ စြမ္းရည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စြမ္းရည္ကို အကဲစမ္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
လူမဆန္စြာ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီး ႏွစ္ခု ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကေတာ့ အားကိုးရာမဲ့ ခံစားရကာ ေက်ာမလံု ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရစစ္စစ္ လက္ထက္တြင္ ပံုရိပ္ေကာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕အတြက္ ယခု လူသတ္မႈႀကီးႏွစ္ခု၏ တရားခံမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ျပရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စိမ္းလဲ့ ကန္သာလမ္းမွ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈတြင္ တရားခံမေပၚသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ အားကိုးယံုၾကည္မႈရရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မႈခင္းျဖစ္ပြားႏႈန္းကိုၾကည့္လွ်င္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ တြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း လူသတ္မႈေပါင္း ၇၉၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာသည့္ ၂၀၁၁မွစ၍ ၂၀၁၅ အထိ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားႏႈန္း တိုးလာခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း လူသတ္မႈ ၁၃၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ပြားေနသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမွာလည္း အလြန္အားနည္းခဲ့သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အျခားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနည္းတူ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ရက္တစ္ရာစီမံခ်က္ခ်ၿပီး မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးတို႔ အတြက္ပိုမိုႀကိဳးစားလာခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ အမႈအခင္းမ်ားက ေရွ႕ကသြားၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက ေနာက္မွလိုက္ေနရသည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပင္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ခုနစ္လအတြင္း လူသတ္မႈေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ ယခင္ႏွင့္မျခား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္၏သက္တမ္း (၁၄၀) ၀န္းက်င္တြင္ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ ဆင့္ပင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေလးေလာင္းၿပိဳင္ႏွင့္သံုးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈႀကီးႏွစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ ကို ေပၚတင္စိန္ေခၚ လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရဲႏွင့္ျပည္သူအခ်ိဳးမွာ ၁ အခ်ိဳး ၁၁၉၉ သာရွိ၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား နည္းသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ မႈခင္းက်ဴးလြန္မႈမ်ား ပိုမ်ားေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ယခု လူသတ္မႈႀကီးႏွစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္သည္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ ေလးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး သံုးရက္ၾကာသည့္တိုင္ တရားခံမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေနမႈ၏ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရား၀င္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေပ။
ျပည္သူမ်ားကေတာ့ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈကဲ့သို႔ အေျခ အေနမ်ိဳး ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ယခုလူသတ္မႈႀကီးႏွစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္လား၊ ပံုရိပ္ေကာင္းျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ံႈးခံရမည္လား ဆိုသည္ကရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္မႈ အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနပါသည္။
============
7Day News Journal
Loading...