ဦး -- ရဲ့ တတိယေၿမာက္ဇနီးအၿဖစ္ လက္ထပ္ထားတဲ့ မင္းသမီးေလး..._________________________________________________________