ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီး အေျခအေန - Thadinatin

Breaking News

ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီး အေျခအေန


Loading...ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္ေန႔ညေန ၅နာရီ ၁၀မိနစ္မွ ၁၅မိနစ္ခန္ ႔အထိငလ်င္လႈပ္ေသာေၾကာင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေပၚရိွ က်မ္းကိုင္ ကြၽန္းဘုရားၿပိဳက် ပ်က္စီးေၾကာင္း ကနဦးသတင္းတင္ျပအပ္ က်န္ရိွ သတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။
ၿဖိဳးမြန္မြန္ထြန္း
News and Photo Credit - #MOIWebportalMyanmar

Loading...