ေသာ့တြဲခတ္ထားသည့္သစ္ပင္ကိုလႊႏွင္႕တိုက္လွဲၿပီး စက္ဘီးခိုးယူ_________________________________________________________


တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စက္ဘီးသူခိုးတစ္ဦးမွာ သစ္ပင္တစ္ပင္လံုးကိုပင္ ခုတ္လွဲ၍ ေသာ့တြဲခတ္ထားေသာစက္ဘီးကို ခိုးယူသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ခ်န္ရွာၿမိဳ႕တြင္ သူခိုးတစ္ဦးသည္ သစ္ပင္ႏွင့္ေသာ့ တြဲ ခတ္ထားေသာစက္ဘီးကို ယူေဆာင္သြားႏုိင္ရန္ သစ္ပင္ကိုလႊႏွင့္တိုက္ေနပံုကို စီစီတီဗီမွ႐ိုက္ကူးထားႏိုင္ခဲ့သည္။


စကၠန္႕သံုးဆယ္ၾကာေအာင္ သစ္ပင္ကို လႊႏွင့္တိုက္ ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ လူသံၾကား၍ စက္ဘီးေပၚ သို႕ ဟန္မပ်က္တက္ေနခဲ့ၿပီး လူျပန္ရွင္းသြားသည့္အခါမွ သစ္ပင္ကိုလႊႏွင့္ဆက္ တိုက္ခဲ့သည္။စီစီတီဗီထဲတြင္ သစ္ပင္ ႀကီးမွာ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင့္အိ၍ ၿပိဳလဲက် လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး စက္ဘီးႏွင့္ သူခိုးကိုပါ ျမင္ကြင္းမွကြယ္သြားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ စကၠန္႕အနည္းငယ္အတြင္း သစ္ပင္၏သစ္ကိုင္းမ်ား ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း လႈပ္ခါသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ သူခိုး၏လက္ထဲတြင္ စက္ဘီးပါလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ခိုးယူထားသည့္စက္ဘီးကိုယူေဆာင္၍ သူခိုးမွာ ၎ေနရာမွ အျမန္ဆံုးထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီး ၎င္းဗီဒီယိုဖိုင္ပ်ံ႕ ႏွံ႕သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ သူခိုး၏ၪဏ္ကို ၀ိုင္း ၀န္းေလွာင္ေျပာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သိ ရသည္။
#ေမဇြန္
Pyimyanmar
Loading...